Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks omstandigheden met recht op klein verlet. Voor meer informatie: neem contact op met je vakbondsafgevaardigde of met je gewestelijke secretaris.

Evenement

Familierelatie

Aantal dagen

Geboorte

Kind van de arbeider

10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit) tijdens de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling

Huwelijk

Van de arbeider

3 dagen op te nemen tijdens de week van de gebeurtenis of tijdens de week daaropvolgend

Huwelijk

Kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-)zuster, (schoon-)ouders,

een kleinkind van de werknemer

De dag van het huwelijk

Adoptie van een kind

 

6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

4 weken voor een kind ouder dan 3 jaar

Overlijden

Echtgenoot, (adoptie-) kind van de werknemer (of zijn echtgenoot),

bij de werknemer inwonende (schoon-) ouders

5 dagen op te nemen binnen een termijn van 15 kalenderdagen volgend op de dag van overlijden.

Overlijden

(Schoon-)broer, (schoon-)zuster, grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de arbeider

2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont.

1 dag indien hij/zij

niet bij de werknemer inwoont

Algemene opmerking: voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner diezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn. Voor de volledige lijst van klein verlet: zie je arbeidsreglement.