Klein verlet

Waar heb je recht op?
Huwelijk van de werknemer: Drie opeenvolgende werkdagen (de zaterdag of eender welke gewone inactiviteitsdag wordt beschouwd ais werkdag) te kiezen door de werknemer tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daarop volgende week.
Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn (haar) echtgeno(o)t(e): Een dag te nemen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daarop volgende week.
Deelname van een kind van de werknemer of van zijn (haar) echtgenote aan het feest van de "vrijzinnige jeugd" daar waar dit feest plaats heeft Een dag te nemen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats heeft of tijdens de daarop volgende week.

Voor de uitgebreide lijst van klein verlet contacteer je syndicaal afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.