Coronapremie

Een eenmalige premie wordt toegekend in 2021 onder de vorm van consumptiecheques in de bedrijven die aan twee voorwaarden voldoen:

  • positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020.
  • stijging omzet.

Indien de omzet met tenminste 5 % is gestegen, bedraagt de premie € 125.

Wanneer de omzet met tenminste 10 % is gestegen, bedraagt de premie € 250.

De consumptiecheques moeten uiterlijk tegen 31 maart 2022 ter beschikking zijn van de werknemers.