Loonindexering

In het PC 126 wordt het loon elk jaar geïndexeerd in januari. Daarnaast stijgen de lonen na de tweejaarlijkse cao-onderhandelingen.

De lonen worden door je functie bepaald. Er bestaan vier klassen waarin 69 referentiefuncties zijn opgenomen.

De sectorbarema’s zijn gebaseerd op de beroepservaring (hogere lonen kunnen worden toegekend op bedrijfsvlak).