Klein Verlet

Voor bepaalde omstandigheden in je privéleven (familiale gebeurtenissen – overlijden, huwelijk, geboorte – of burgerlijke verplichtingen) heb je het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon.

In het PC 126 heb je een bijkomend recht op een extra dag bovenop wat de wet voorziet voor het huwelijk van de werknemer (in totaal drie dagen).

Volledige lijst: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/schorsing-van-de…