Jaarlijkse premie

In juni wordt er een premie van €250 bruto uitbetaald, deze wordt jaarlijks geïndexeerd/aangepast.

2022: € 277,22 (zie pamflet)


Referteperiode: juni 2021 tot mei 2022.

  • Berekening op basis van effectieve en gelijkgestelde werkdagen.
  • Als je deeltijds werkt, heb je recht op een evenredige premie volgens je arbeidsregime.
  • Wanneer je het bedrijf verlaat of ontslagen wordt tijdens de referteperiode, heb je recht op een bedrag pro rata.

Opmerking: op ondernemingsvlak kan dit voordeel omgezet worden in een gelijkwaardig voordeel.