Klein Verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende. De volledige lijst kan je bekomen bij je afgevaardigde of bij je plaatselijke afdeling.

  • Huwelijk van de werknemer : 2 dagen te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaats grijpt of tijdens de daarop volgende week.
  • Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot (of van de wettelijk samenwonende) (*), van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de vader, de moeder, de schoonvader, de stiefvader, van de schoonmoeder, de stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer : de dag van het huwelijk
  • Geboorteverlof: 10 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vóór 1 januari 2021;15 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2021 en vóór 1 januari 2023;20 dagen geboorteverlof als het kind wordt geboren vanaf 1 januari 2023.
  • Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: tien dagen (drie betaald door de werkgever, zeven door de mutualiteit). 
  • Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner: drie dagen naar keuze in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.
  • Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over) grootvader, van de (over) grootmoeder, van een (achter) kleinkind, van een schoonzoon of van een schoondochter die bij de werknemer inwoont : 2 dagen naar keuze  in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis
  • Overlijden van een broer, een zuster, een schoonbroer, een schoonzuster, van de (over) grootvader, van de (over) grootmoeder, een (achter) kleinkind, een schoonzoon of een schoondochter die niet bij de werknemer inwoont : de dag van de begrafenis
  • Plechtige communie of deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot(ote) (of van de wettelijk samenwonende)(*) : de dag van de gebeurtenis, indien die samenvalt met een inactiviteitsdag een dag in de week van de gebeurtenis of in de hierop volgende week.

* Met “wettelijke samenwoning” wordt de bedoeld de toestand van samenleven van twee personen die hierover een schriftelijke verklaring hebben afgelegd bij de schepen van de burgerlijke stand in de gemeente van hun woonplaats . De wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met de echtgenoot van de werknemer. Feitelijk samenwonenden (zonder gemeentelijke/stedelijke registratie) vallen hier dus niet onder.