Pensioen

2e pensioenpijler

Vanaf 1 juli 2008 werd een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de sector opgericht.

Jaarlijks wordt in de maand december een premie gestort op je individuele pensioenrekening. Die premie is een percentage (*) berekend op je brutoloon (periode 1/7/ voorgaande jaar tot 30/6/huidige jaar), aangevuld met bijdragen voor gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval of arbeidsongeval, en eventueel de ‘blijfpremie’.

(*) 0,69% als je een sectoranciënniteit hebt van minder dan 10 jaar en 1,15% vanaf 10 jaar sectoranciënniteit.

Je kan over je aanvullend pensioen beschikken op het ogenblik dat je effectief met pensioen gaat, als kapitaal of als rente.

Bij overlijden voor die leeftijd gaat het gespaarde bedrag naar de erfgenamen en wordt een extra bijdrage van € 750 gestort. (informatie: www.wood-life126.be)

Overgangsregeling

Er werden overgangsmaatregelen voorzien voor gepensioneerden voor 1 januari 2008, bruggepensioneerden die voor 1 juli 2008 in brugpensioen gingen (of aan de voorwaarden voldeden) & ‘actieven’ die op 31 december 2006 verbonden waren met een arbeidsovereenkomst en die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zij krijgen de garantie dat ze ook in het nieuwe systeem minstens evenveel zullen ontvangen.