Outplacement

Bij afdanking (opzegtermijn/vergoeding van minstens 30 weken) heb je recht op ontslagbegeleiding, het zogenaamde outplacement.

Alsook indien:

  • 45 jaar en één jaar anciënniteit in het bedrijf
  • 40 jaar en vijf jaar anciënniteit
  • Bij medische overmacht
  • niet bij ontslag om dringende redenen.

Voor werknemers van ondernemingen in herstructurering, sluiting of faling gelden aparte regels.

Het recht op een outplacementbegeleiding kan in deze gevallen worden uitgebreid op voorwaarde dat er een akkoord is op ondernemingsvlak.