Blijfpremie: aanvullende vergoeding SWT

Wie in aanmerking komt voor de sectorale stelsels SWT, maar blijft werken, krijgt maandelijks een bijkomende storting op zijn pensioenrekening deze bedraagt € 98,33 (tweede pensioenpijler).