Aanvullende vergoeding arbeidsongeval

  • vanaf de 31ste kalenderdag vanaf 1 januari 2022 € 4,21 per dag, maximaal 200 uitkeringen
  • blijvende arbeidsongeschiktheid van minimaal 66%: eenmalige uitkering van € 813,51 verhoogd met € 609,62 per kind
  • dodelijk arbeidsongeval: vergoeding van € 6.097,19 verhoogd met € 813,51 per kind.