Aanvullende vergoeding gelijkgestelde dagen

De aanvullende vergoeding voor gelijkgestelde dagen economische of technische werkloosheid, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, arbeidsongeschiktheid en verlof om dwingende reden bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 2,59 per dag.