Aanvullende vergoeding langdurige ziekte

  • 31ste tot 150ste kalenderdag ziekte : vanaf 1 januari 2022: 2019 € 4,85 per dag
  • 151ste tot 365ste kalenderdag ziekte : vanaf 1 januari 2022: € 5,53 per dag.

Maximum 287 daguitkeringen per ziekte (in zesdagenweek). Arbeidsongeval, beroepsziekte en moederschapsrust komen niet in aanmerking.