Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Volgende stelsels worden verlengd tot 30 juni 2025:

  • SWT 62 jaar (algemeen stelsel, cao 17), 40 jaar loopbaan (mannen), 39 jaar loopbaan in 2023 en 40 jaar in 2024(vrouwen).
  • SWT 60 jaar, 40 jaar loopbaan.
  • SWT 60 jaar, zwaar beroep, 35 jaar loopbaan.
  • SWT 60 jaar, 20 jaar nachtarbeid, 33 jaar loopbaan.

Voor al deze stelsels geldt de onderstaande sectoranciënniteit:

  • ofwel 10 jaar arbeid in loondienst in een kleding- of confectiebedrijf
  • ofwel een ononderbroken tewerkstelling van 5 jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag in een kleding- of confectiebedrijf.

Indien je denkt dat je in aanmerking komt voor één van deze stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, informeer je je best bij je afdeling.