Arbeidsduur

In de sector bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis 37u30. Het gaat hier echter om een weekgemiddelde op jaarbasis.

In de praktijk wordt in de meeste ondernemingen als volgt gewerkt:

  • ofwel effectief 37u30 per week (bv. 5 x 7u30),
  • ofwel is de effectieve wekelijkse arbeidsduur hoger dan 37u30. In dat geval moeten inhaalrustdagen worden toegekend. Elke schijf van 30 minuten overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis geeft recht op een inhaalrust van drie arbeidsdagen per kalenderjaar.