Anciënniteitsdagen

  • Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit bereikt in dezelfde onderneming, krijgt per kalenderjaar één dag door de werkgever betaald anciënniteitsverlof. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, waarbij de bediende is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen. Ook periodes van uitzendarbeid voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tellen mee.
  • Wie minstens 15 jaar of meer dienst heeft in de sector, krijgt per kalenderjaar een extra dag anciënniteitsverlof toegekend. Eventuele anciënniteit verworven als arbeider in de sector telt mee. Periodes van uitzendarbeid aansluitend en onmiddellijk voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tellen eveneens mee voor het bepalen van de sectoranciënniteit.