Vakbondsvertegenwoordiging

In elke onderneming waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 25 bedienden werken, kan er een syndicale afvaardiging worden opgericht. Het aantal syndicale afgevaardigden is afhankelijk van het aantal bedienden in de onderneming.