Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Reden van afwezigheid

Duur van afwezigheid

Huwelijk van de werknemer.

Twee dagen. Te kiezen tijdens de week van het huwelijk of tijdens de daarop volgende week.

Huwelijk van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, van een kleinkind van de werknemer.

Dag van het huwelijk.

De geboorte van een kind van de werknemer.

Twintig dagen. Te kiezen binnen de 4 maanden na de bevalling.

Overlijden van de echtgenoot of de samenwonende partner van de werknemer, van zijn (pleeg)kind of van een (pleeg)kind van de echtgenoot of de samenwonende partner.

Tien dagen. Drie dagen te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis. Zeven dagen te kiezen gedurende het jaar dat volgt op de dag van het overlijden.

Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder van de werknemer.

Drie dagen. Te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die bij de werknemer inwoont.

Twee dagen. Door de werknemer te kiezen tussen de dag van het overlijden en de dag van de begrafenis.

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, schoonzoon, schoondochter, overgrootvader, overgrootmoeder of achterkleinkind die niet bij de werknemer inwoont.

De dag van de begrafenis.

Deelname van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot aan het feest van de vrijzinnige jeugd of plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgenoot.

De dag van de gebeurtenis of de gewone activiteitsdag voorafgaand of onmiddellijk volgend op de gebeurtenis als deze met een zondag, een feestdag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt.