Mobiliteit

Trein: de werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 75% van de huidige prijs van een treinkaart. 

Tram, metro of bus: er zijn 2 soorten tussenkomsten:

  • De prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein.
  • De prijs is een eenheidsprijs: 71,8% van de door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 34,00 per maand.

Eigen vervoer: De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt 50% van het bedrag van de treinkaart. De regeling geldt pas vanaf 5 km (enkele richting). Vanaf 1 januari 2024 wordt de loongrens voor de terugbetaling van de tussenkomst opgetrokken van € 36.00 naar € 40.000. Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever met vermelding van het aantal afgelegde km in enkele richting.

Fiets: Vanaf 1 januari 2024 wordt de fietsvergoeding opgetrokken van € 0,12/km naar € 0,27/km. Gunstiger maatregelen op ondernemingsvlak blijven behouden.

Bovendien krijgt iedereen, ongeacht de afstand en de wijze van verplaatsing, per gewerkte dag een vergoeding van € 0,2479.