Syndicale premie

Je bent nog verbonden door een arbeidsovereenkomst:

  • op 31 maart van het lopende jaar ingeschreven zijn in het personeelsregister van een kleding- of confectiebedrijf of tewerkgesteld zijn in de sector via een interimkantoor
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • je ontvang elk jaar een syndicale premie. 

Je bent werkloos of SWT-er:

  • volledig werkloos zijn geworden na 31 maart vorig jaar en nog steeds werkloos zijn op 31 maart van het lopende jaar
  • tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar in een SWT-stelsel zijn getreden
  • lid zijn van de Algemene Centrale - ABVV en in regel zijn met de bijdragen
  • werklozen en SWT-ers ontvangen gedurende 3 jaar de syndicale premie 

Indien je gepensioneerd bent tussen 1 april vorig jaar en 31 maart dit jaar, heb je nog eenmaal recht op de syndicale premie.

De syndicale premie bedraagt € 145,00. Voor de 2 bijkomende jaren (werklozen en SWT-ers) is het bedrag € 37,18. Alle arbeiders die op 31 maart van het lopende jaar in dienst zijn van een kleding- of confectiebedrijf, krijgen hun formulier syndicale premie rechtstreeks thuis gestuurd. Je moet het formulier zo snel mogelijk indienen bij de Algemene Centrale-ABVV. De premie wordt vanaf 1 december uitbetaald door het Sociaal Waarborgfonds van de Kleding- en Confectienijverheid.