Vervoerskosten

Trein: de werkgeverstussenkomst bedraagt gemiddeld 75% van de huidige prijs van een treinkaart. 

Tram, metro of bus: er zijn 2 soorten tussenkomsten:

  • De prijs is afhankelijk van de afstand: zelfde regeling als voor de trein, begrensd tot 75% van de reële prijs van het vervoer.
  • De prijs is een eenheidsprijs: 71,8% van de door de werknemer betaalde prijs, met een maximum van € 34,00 per maand.

Eigen vervoer: De tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten bedraagt 50% van het bedrag van de treinkaart. De regeling geldt pas vanaf 10 km (enkele richting). Ga je met eigen vervoer naar het werk, meld dit dan schriftelijk aan je werkgever met vermelding van het aantal afgelegde km in enkele richting.

Fiets: De fietsvergoeding bedraagt € 0,12/km. Gunstiger maatregelen op ondernemingsvlak blijven behouden.

Bovendien krijgt iedereen, ongeacht de afstand en de wijze van verplaatsing, per gewerkte dag een vergoeding van € 0,2479.