Anciënniteitsdagen

  • Wie minstens 20 jaar ononderbroken anciënniteit bereikt in dezelfde onderneming, krijgt per kalenderjaar één dag door de werkgever betaald anciënniteitsverlof. Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, waarbij de arbeider is tewerkgesteld, wordt volledig in rekening genomen. Ook periodes van uitzendarbeid voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tellen mee.