Anciënniteitsdagen

  • De dag ondernemingsanciënniteit vanaf 20 jaar ondernemingsanciënniteit, wordt vanaf 1 januari 2024 berekend op basis van sectoranciënniteit.
  • Wie minstens 15 jaar of meer dienst heeft in de sector, krijgt per kalenderjaar een extra dag anciënniteitsverlof toegekend.
  • Wie minstens 10 jaar of meer dienst heeft in de sector, krijgt vanaf 1 januari 2024 per kalenderjaar een bijkomende dag anciënniteitsverlof toegekend. Wanneer deze anciënniteitsdag of een gunstiger regeling reeds bestaat op ondernemingsniveau, zal er worden gezocht naar een alternatieve invulling. Deze alternatieve invulling hoeft niet noodzakelijk een bijkomende anciënniteitsdag te zijn.

Eventuele anciënniteit verworven als bediende in de sector telt mee. Periodes van uitzendarbeid aansluitend en onmiddellijk voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tellen eveneens mee voor het bepalen van de sectoranciënniteit.