Arbeidsduur

In de kleding- en confectienijverheid bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis 37.30 uren. Het gaat hier echter om een weekgemiddelde op jaarbasis. In de praktijk wordt in de meeste ondernemingen als volgt gewerkt:

  • ofwel effectief 37.30 uren per week (bv. 5 x 7.30 uur)
  • ofwel 40 uren, waarbij met inhaalrustdagen het gemiddelde van 37.30 uren wordt bereikt.