Vakbondsvertegenwoordiging

In elke onderneming waar gewoonlijk gemiddeld tenminste 30 arbeiders werken, kan er een syndicale afvaardiging worden opgericht. De uitzendkrachten (enkel indien ze geen vaste werknemers vervangen van wie de arbeidsovereenkomst werd geschorst) en de huisarbeiders tellen mee in de berekening van de drempel. 

Het aantal effectieve afgevaardigden per syndicale delegatie is afhankelijk van het aantal arbeiders in de onderneming.