Ondersteuning van ouders met jonge kinderen

Vanaf 1 januari 2024 wordt een sectorale opleg ingevoerd ter ondersteuning van ouders met jonge kinderen tot en met het jaar waarin het kind 12 jaar wordt. Ouders met jonge kinderen (ook adoptie- en/of pleegkinderen) hebben, na aanvraag!, recht op een opleg voor moederschapsrust, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en vakantiekampen.

Bedrag? De opleg bedraagt € 3 per dag en per kind, met een maximum van € 300 per jaar.
Interessant! Het recht is cumulatief voor de vier motieven (moederschapsrust, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en vakantiekampen).
Duur? Deze maatregel is van bepaalde duur en loopt tot eind 2024.
Voor wie? Alle werknemers uit de kleding en confectie die gewerkt hebben gedurende de periode waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd.

Aanvraag indienen (zie ook vraag 4 FAQ)
Download de formulieren, vul ze correct en volledig in en bezorg ze terug naar het sociaal fonds:

> Via mail (bij voorkeur): Ingrid@swfkleding.be
> Via post: Sociaal Fonds Kleding, Leliegaarde 22, 1731 Zellik

Klik op de link op de formulieren te downloaden:
Aanvraagformulier opleg voor kinderopvang t.e.m. 12 jaar hier downloaden.
Attest aantal dagen (zie ook vraag 2 FAQ) hier downloaden.

Meer info: lees onze FAQ hier of klik hier en ga naar de website van het sociaal fonds.

Download de affiche hier.

Download de brochure hier.