Opleg bij tijdelijke werkloosheid

Opleg bij tijdelijke werkloosheid wegens economische reden:

Sinds 1 januari 2012 zijn de werkgevers verplicht aan elke arbeider die tijdelijk werkloos wordt gesteld een opleg per dag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen te betalen:

  • Vanaf 01/01/2022:  € 5 voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid per kalenderjaar en € 4 voor de volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid
  • € 2,00 per dag voor de daaropvolgende dagen tijdelijke werkloosheid.

De opleg wordt betaald door de werkgever bij elke maandelijkse loonafrekening.

Opleg bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona):

Toekenning van een opleg van € 2/dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) gedurende de eerste drie kwartalen van 2021.