Opleg bij tijdelijke werkloosheid

De werkgevers zijn verplicht aan elke arbeider die tijdelijk werkloos wordt gesteld een opleg per dag tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen te betalen.

In de kleding- en confectiesector verhogen de bedragen vanaf 1 januari 2024 voor de eerste 70 dagen:

  • van € 5,00 naar € 6,00 per dag voor de eerste 35 dagen
  • van € 4,00 naar € 5,00 voor de volgende 35 dagen
  • € 2,00 per dag voor de daaropvolgende dagen tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 1 januari 2024 wordt je uitkering tijdelijke werkloosheid  berekend op 60% in plaats van 65% van je brutoloon. Ter compensatie van deze daling moet je werkgever een extra toeslag van € 5 betalen voor elke dag waarvoor je een uitkering tijdelijke werkloosheid krijgt.  Deze extra toeslag komt bovenop de bestaande toeslag bij tijdelijke werkloosheid die je momenteel reeds ontvangt van je werkgever (zie de bedragen hierboven). 

De voorwaarden om de extra toeslag van € 5,00 te ontvangen lees je hier: https://www.abvv.be/tijdelijke-werkloosheid-lagere-uitkering-extra-toeslag

Deze bedragen worden door de werkgever betaald bij elke maandelijkse loonafrekening.