Aanvraagformulier opleg voor kinderopvang t.e.m. 12 jaar

Vul dit formulier correct en volledig in en bezorg het aan het sociaal fonds:
> Via mail (bij voorkeur): Ingrid@swfkleding.be
> Via post: Sociaal Fonds Kleding, Leliegaarde 22, 1731 Zellik