Arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld aan vervoerwerken

Bij de berekening van je arbeidsduur als chauffeur wordt uitgesloten:

  1. de niet-productieve tijd gedurende dewelke je moet wachten bij een leverancier, bij een klant of op de eigen opslagplaats met het oog op: het plaatsen, wegnemen, verwisselen of ledigen van een container; het beginnen laden, het beginnen ontladen; het verkrijgen van vervoersdocumenten;
  2. de wachturen in geval van een rijverbod; de pannes of beschadigingen aan je vrachtwagen voor zover je niet verplicht bent bij je voertuig te blijven.

Deze "beschikbaarheidstijd" is echter beperkt tot twee uren per dag.