Lonen

De minimale uurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen volgen de index. Telkens de index met 2% gestegen is, verhogen de lonen met hetzelfde percentage. 

Jobstudenten hebben recht op een uurloon gelijk aan 90% van het sectorloon

Meer informatie