Lonen

De minimale uurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen volgen de index. Telkens de index met 2% gestegen is, stijgen de lonen met hetzelfde percentage. 

Jobstudenten hebben recht op een uurloon gelijk aan 90% van het sectorloon

Op 1 januari 2022 stijgen zowel de reële uurlonen als de minimumlonen met € 0,07.