Anciënniteitsverlof

Indien je een aantal jaren in dienst bent in het bedrijf heb je recht op één of meerdere extra vakantiedagen.

Vanaf 2022 is dit reeds vanaf 10 jaar anciënniteit in het bedrijf, bovenop de dagen die voordien reeds bestonden. Dat geeft dus:

  • Eén dag na 10 jaar anciënniteit in het bedrijf.

  • Twee dagen na 15 jaar anciënniteit in het bedrijf.

  • Drie dagen na 20 jaar anciënniteit in het bedrijf