Eindejaarspremie

Als je een bedrijfsanciënniteit hebt van minimum vier maanden op 15 december, ontvang je een eindejaarspremie van 8,33% van de brutolonen die betaald of gelijkgesteld werden in de referteperiode (1 december - 30 november).

De arbeiders die gedurende het refertejaar worden ontslagen om gelijk welke reden, behalve de dringende reden, of zij die de onderneming in de loop van het refertejaar vrijwillig verlaten,  krijgen een  eindejaarspremie in verhouding tot de prestaties die zij gedurende de referteperiode geleverd hebben.