Syndicale premie

De syndicale premie bedraagt € 135 per jaar.

De arbeiders (of hun wettelijke erfgenamen) hebben recht op een syndicale premie in verhouding tot het aantal maanden van tewerkstelling in de sector en van lidmaatschap van een vakbond.

Je werkgever geeft je uiterlijk eind oktober een attest voor de syndicale premie. Breng dit binnen bij je AC-afdeling, die vanaf december betaalt.