Arbeidstijd

In de sector werkt men 38 uren per week in een 5 dagen regime (basis regel).

De arbeiders van de sector kunnen, indien nodig, hun arbeidsuren aanpassen in functie van de meteorologische omstandigheden. De grens van 38 uren per week moet wel steeds gerespecteerd worden.

Een bedrijfs-cao kan een afwijking hierop mogelijk maken tot maximum 1/3de van de wekelijke arbeidstijd van een voltijdse werknemer.