Anciënniteitspremie

Aan de werklieden die 25 jaar of meer anciënniteit binnen dezelfde onderneming uit de houtsector bewijzen wordt, ten laste van het Fonds voor Bestaanszekerheid, een niet-recurrente premie van € 306,64 netto (bedrag vanaf 1 juli 2019) en een diploma toegekend.