Bestaanszekerheidsvergoeding

De vergoeding bedraagt ā‚¬ 7 per dag voor de in 2022 uitbetaalde bedragen en wordt toegekend:

  • in geval van ziekte: van de 26e dag tot de 261e dag.
  • bij een ongeval op het werk: van de 26ste dag tot de 125ste dag.
  • In geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen: van de 11de dag tot de 120ste dag.
  • NIEUW: Voor de jaren 2021 en 2022 (toekenning in 2022 en 2023), vanaf de 1ste dag in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze uitkeringen worden door je plaatselijk vakbondsafdeling, of rechtstreeks door het Fonds voor Bestaanszekerheid uitbetaald.