Sociale vergoeding voor oudere werknemers die ontslagen zijn

Deze vergoeding is vastgelegd op 7,50 % van het brutoloon aan 108 %.

Om dit te kunnen ontvangen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 58 jaar oud zijn;
  • volledig werkloos, invalide of gepensioneerd zijn
  • het stelsel van toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" niet genieten;
  • de leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt;
  • minstens tien jaar beroepsloopbaan bewijzen in pc 125.01
  • aanspraak maken ten minste op zeven vergoedingen voor mechanische gereedschappen in de loop van de tien jaren voorafgaand aan de werkloosheids-, invaliditeits- of pensioenperiode.