Sociale vergoeding voor oudere werknemers die ontslagen zijn

Deze vergoeding is vastgelegd op 7,50 % van het brutoloon aan 108 %.

Om dit te kunnen ontvangen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Minstens 58 jaar oud zijn.
  • Volledig werkloos, invalide of gepensioneerd zijn.
  • Het stelsel van toekenning van een aanvullende vergoeding "brugpensioen" niet genieten
  • De leeftijd van 65 jaar niet hebben bereikt.
  • Minstens tien jaar beroepsloopbaan bewijzen in pc 125.01.
  • Aanspraak maken ten minste op zeven vergoedingen voor mechanische gereedschappen.
  • In de loop van de tien jaren voorafgaand aan de werkloosheids-, invaliditeits- of pensioenperiode.