Terugbetaling van de kosten voor mechanische gereedschappen

Deze vergoeding is een forfaitaire vergoeding van de uitgaven voor gereedschappen die door de werknemer worden gebruikt voor de uitoefening van zijn beroep.

De vergoeding bedraagt 14,725% van het brutosalaris aan 108% dat de werknemer tijdens de het referentiejaar heeft verdiend. De werknemer moet een minimumloon zijn betaald, anders is het bedrag van de schadevergoeding 1% van het brutoloon bij 108%.