Terugbetaling van de kosten voor mechanische gereedschappen

Deze vergoeding is een forfaitaire terugbetaling van de kosten voor het gereedschap dat de werknemer nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep.

De vergoeding bedraagt 14,725% van het brutoloon van het afgelopen kalenderjaar aan 108% en wordt uitbetaald in de loop van de maand juni.