Anciënniteitsverlof

Arbeiders met een anciënniteit van minstens 10 jaar in de onderneming of 15 jaar in de sector hebben recht op 1 extra betaalde verlofdag.

Vanaf 15 jaar anciënniteit in de sector heb je recht op een tweede dag.