Anciënniteitsverlof

Een extra betaalde verlofdag zal worden toegekend aan de arbeiders die 10 jaar anciënniteit tellen in eenzelfde onderneming of aan hen die 15 jaar anciënniteit tellen in de sector.

Een tweede extra betaalde verlofdag zal worden toegekend aan de arbeiders die 15 jaar anciënniteit tellen in de sector.