Verlof om dwingende redenen

Bij bepaalde gebeurtenissen zoals ziekte, ongeval of hospitalisatie van een kind, de echtgeno(o)t(e)... of een brand in de woning, een natuurramp,...heb je het recht om van het werk afwezig te blijven wegens dwingende redenen, gedurende maximum 10 dagen per jaar. Deze afwezigheden worden niet betaald, behalve indien dit in de onderneming voorzien is.

In de sector wordt 1 dag familiaal verlof per jaar betaald in geval van hospitalisatie van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van kinderen die onder hetzelfde dak wonen en in geval van ernstige materiële schade zoals schade aan de woning door een brand of een natuurramp (bv. overstroming).