Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (Brugpensioen)

Iedereen kent het brugpensioen. Het systeem om vroeger te stoppen met werken werd de laatste jaren fors bemoeilijkt en draagt sinds 2012 de nieuwe naam Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag of SWT. De rechtse regering die in oktober 2014 aantrad, voert zware hervormingen door in het SWT. Voor de meest actuele

informatie neem je best contact met je vakbondsafgevaardigde of met een vakbondskantoor in je buurt.

De volgende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) zijn mogelijk:

  • SWT vanaf 60 jaar met 40 jaar (mannen) of 33 jaar (vrouwen) loopbaan. Dit systeem is mogelijk tot 31 december 2017. Vanaf 2018 verhoogt de leeftijdsvoorwaarde naar 62 jaar.
  • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 33 jaar waarvan minimaal 20 jaar nachtarbeid of tewerkstelling in een zwaar beroep.
  • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 35 jaar waarvan minstens 5 of 7 jaar in een zwaar beroep.
  • SWT op 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen.
  • SWT op 58 jaar (in 2017) of 59 jaar (in 2018) met een loopbaan van 40 jaar.

Om te weten welke mogelijkheden en voorwaarden er zijn voor jouw sub-sector raadpleeg je best het regionale kantoor van de Algemene Centrale.