Lonen

De uurlonen zijn aan het indexcijfer gekoppeld. Ze worden 4 keer per jaar aangepast: 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober. De aangepaste lonen blijven van toepassing gedurende het hele kwartaal.

Op 1 juli 2019 stijgen alle lonen met 0,16€.

Meer informatie