Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. Dit zijn de meest voorkomende:

Evenement
Familiebetrekking
Aantal dagen
Geboorte
Kind van de werknemer 10 dagen (3 door de werkgever betaald, 7 door de mutualiteit)
Huwelijk
Van de werknemer 3 dagen
Huwelijk
Kind van de werknemer of van zijn echtgenoot, van een (schoon-)broer, een (schoon-)zuster, (schoon-)ouders, een kleinkind van de werknemer 1 dag
Feest van de Vrijzinnige Jeugd of Plechtige Communie
Kind van de werknemer Dag van het feest (wanneer dit samenvalt
met een zondag of feestdag: de activiteitsdag die onmiddellijk
aan de gebeurtenis voorafgaat
of erop volgt)
Overlijden
Echtgenoot, kind van de werknemer (of zijn echtgenoot), (schoon-)ouders 3 dagen
Overlijden
(schoon-)broer, (schoon-)zuster, grootouder, kleinkind, schoonzoon of schoonzuster van de werknemer 2 dagen indien de overledene bij de werknemer inwoont. 1 dag indien hij/zij
niet bij de werknemer inwoont

Algemene opmerking :

Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.