Anders en beter, het kan!

Zorg & pensioenen

Wil jij om 17u in bed gestopt worden? 

Nee? Voor heel wat ouderen en langdurig zieken is het vandaag de harde realiteit. De kwaliteit van onze zorg gaat er op achteruit. De sector heeft een acuut personeelstekort. Dat komt door de vele besparingen van deze regering. En een totaal gebrek aan investeringen. Daarom voeren de werknemers van de sector op 24 november actie.

De vergrijzing, de wachtlijsten, de torenhoge werkdruk ... de uitdagingen voor de zorg en sociale economie zijn enorm. Maar de investeringen van de regering blijven achterwege.

 • Wij pleiten resoluut voor jobs, jobs, jobs. Zoals het recht op volwaardig werk met contracten van onbepaalde duur.

Koopkracht is de motor van onze economie. Maar de lonen in de social-profit zijn laag. Bovendien kregen de werknemers een indexsprong te slikken. 

 • We willen een verhoging van de brutolonen, vervoersonkosten en eindelijk, een volwaardige eindejaarspremie.

De federale regering verhoogt de pensioenleeftijd en schaft het brugpensioen zo goed als af. Bovendien zijn er steeds minder mogelijkheden om in je loopbaan een rustpauze in te lassen.

 • Hoog tijd om werk te maken van werkbare jobs. Jobs waarbij werk en gezin te combineren zijn. Jobs die fysiek haalbaar zijn.

Voor extra collega’s. Voor werkbare jobs. Voor een goede zorg.

Voor iedereen. Ook voor jou.

Meer info

Hou jij het vol tot 67?

Elke dag naar de werf tot je 67? Acht uur per dag aan de band staan? Elke ochtend om zes uur de trein naar Brussel nemen? Slechts weinigen zien het zichzelf doen tot hun 67. Hou jij het vol?

Neen, werken tot 67 is niet haalbaar. En toch zet deze regering door met haar plannen. In plaats van onze pensioenen te verbeteren worden ze beetje bij beetje afgebroken.

 • De pensioenleeftijd werd opgetrokken tot 67 jaar. Maar dat is niet alles. Het wordt zo goed als onmogelijk om vroeger uit te stappen. De voorwaarden om in brugpensioen te gaan werden veel strenger gemaakt. Bovendien heeft de regering brugpensioen duurder gemaakt voor werkgevers. Daardoor is de kans klein dat je werkgever je nog op brugpensioen zal laten vertrekken.
 • We eisen van de regering dat ze alsnog maatregelen neemt om werknemers met belastend werk vroeger te laten uitstappen. De regering wil daarover wel discussiëren, maar ze voorziet geen budget. En zonder centen kan je geen maatregelen nemen. Met andere woorden: dit wordt een lege doos. Maar langer werken alleen was niet genoeg voor deze regering. 
 • Ze sleutelen nu ook nog aan de berekening van je pensioen. In de toekomst zullen periodes van werkloosheid (ook economische werkloosheid en deeltijdse werknemers die een opleg krijgen) en brugpensioen minder meetellen voor de opbouw van je pensioen. Concreet wil dit zeggen dat je tot 88 euro pensioen per maand kan verliezen. En onze pensioenen zijn al zo laag.

Daarom voeren we actie op 28 november.

Omdat het niet rechtvaardig is.
Omdat het niet haalbaar is.
Voor werkbaar werk. Voor een waardig pensioen.

Voor iedereen. Ook voor jou.

Meer info over de actie van 28 november

Koopkracht

Wil jij het morgen met minder doen? 

 

Nee? Toch zal dat het resultaat zijn van de nieuwe maatregelen van de regering. Ze wil het onmogelijk maken dat de komende jaren loonsverhogingen onderhandeld worden. Niet door je vakbond en ook niet door jou individueel. 

Nochtans doen de bedrijven het niet slecht. Winsten en dividenden nemen toe. Het leven wordt wel fiks duurder. De prijzen blijven stijgen. En als je loon niet mee stijgt, zal je koopkracht dalen. En net die koopkracht is de motor van de economie.

Deze regering deelt echter cadeaus uit aan de rijken en bedrijven en gaat het geld zoeken bij de gewone man.

 •  Ze maakt het leven duurder

Deze regering besliste om de btw op energie op te trekken van 6% tot 21%. Dat kost een gezin jaarlijks 133 euro. En daar stopt het niet mee: de waterfactuur, de prijs voor kinderopvang, medicatie, openbaar vervoer. Het werd allemaal duurder dankzij de kracht van verandering.

 • Ze neemt je koopkracht af

In België worden de lonen automatisch geïndexeerd. Dat betekent dat de lonen de evolutie van de stijgende prijzen volgen. Zo kan je met je loon hetzelfde blijven kopen. Je behoudt je koopkracht. Maar deze regering voerde een indexsprong door. Dat betekent dat je loon de stijgende prijzen even niet meer volgde. Resultaat: 2% koopkrachtverlies. Dat lijkt niet veel, maar op een gemiddelde loopbaan verlies je zomaar even 25.000 euro.

 •  Ze maakt loonsverhogingen onmogelijk

Deze regering vindt nog altijd dat je boven je stand leeft. En daarom nam ze nog een asociale maatregel. Ze past de wetgeving zo aan dat er in de komende jaren geen loonsverhogingen meer onderhandeld kunnen worden. Niet door je vakbond, maar ook niet door jou individueel. Een werkgever die toch nog bereid zou zijn om iets extra toe te staan zal daar zelfs voor beboet worden. 

Deze regering weigert het geld te gaan zoeken waar het zit. 8 op 10 Belgen is voorstander van een vermogensbelasting. Maar daarvoor blijft deze regering potdoof. Ondertussen deelt ze wel miljarden cadeaus uit aan de bedrijven. Zonder dat daar een engagement tegenover staat.

Daarom voeren we actie.
Voor waardige lonen. 
Voor een koopkracht die de stijgende prijzen volgt.
Voor iedereen. Ook voor jou. 

Eerlijke belasting

Deze vrouw betaalt meer belastingen dan haar baas

Deze vrouw betaalt meer belastingen dan haar haar baas, vind jij dat eerlijk? Nee? Dat kan toch niet? Toch wel, in sommige bedrijven betaalt de poetsvrouw meer belastingen dan de baas.

Werknemers betalen belastingen naargelang hun inkomen. Wie meer verdient, betaalt meer belastingen. Maar zo werkt het niet voor iedereen. Bedrijven en grote vermogens kunnen gebruik maken van fiscale voordelen. Daardoor betalen sommigen zo goed als geen belastingen.

En dat is niet eerlijk. Iedereen moet op dezelfde manier bijdragen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En niet omgekeerd. Maar de regering wil daar niets aan doen.

Werknemers dragen zwaarste lasten

Ons belastingsysteem is gebaseerd op een erg logisch principe: wie meer heeft, draagt meer bij. Maar dat principe wordt, door verschillende maatregelen van de regering, meer en meer onderuit gehaald.

De werknemers dragen vandaag de zwaarste fiscale lasten, terwijl de inkomens uit eigendommen en grote vermogens gespaard blijven. Bedrijven en grote vermogens kunnen gebruik maken van heel wat fiscale voordelen.

Een poetsvrouw die meer belastingen betaalt dan haar baas? Dat is geen fabeltje. In sommige gevallen is het de bittere realiteit. 

Anders en beter. Het kan!

Het is niet zo moeilijk: belast alle inkomens op dezelfde manier. Het is niet eerlijk dat enkel de inkomens uit arbeid belast worden. Er moet een belasting komen op inkomen én op vermogen. Dat is de enige manier om er voor te zorgen dat de sterkste schouders terug de zwaarste lasten dragen.

Met eerlijke belastingen kunnen we:

 • voldoende middelen vrijmaken voor onderwijs, gezondheidszorgen, infrastructuur, veiligheid, …
 • nieuwe, kwaliteitsvolle jobs creëren en investeren in een duurzame economie en innovatie
 • zorgen voor een rechtvaardige herverdeling van de rijkdom en een sterke sociale zekerheid

Eerlijke belastingen: de logica zelve. Maar niet voor deze regering. Die blijft hardnekkig fiscale cadeaus uitdelen aan de rijken, terwijl ze de werknemers uitperst als citroenen.

Anders en beter. Het kan!