Stop Sociale Dumping

De werkgevers in de bouwsector en bepaalde politieke partijen doen alsof ze sociale dumping willen bestrijden, maar in werkelijkheid doen ze er alles aan zodat we dit doel niet bereiken.

Vandaag zeggen we nee tegen lage prijzen die de rechten van gedetacheerde werknemers niet respecteren en sociale dumping in de hand werken. Commerciële contracten tussen opdrachtgevers en bedrijven moeten correcte prijzen voorzien. Als dat niet het geval is, inbreuken hiertegen moeten door de rechtbanken worden veroordeeld.

Wij zeggen stop tegen misbruik, sociale fraude, arbeiders in armoede en slechte huisvesting. We willen dat werkgevers en politici twee essentiële maatregelen aanvaarden:

 1. Hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemer. Deze moet aansprakelijk zijn voor de loon- en sociale zekerheidsschulden van zijn onderaannemers.
 2. De onderaannemingsketen beperken. Hoe langer de onderaannemingsketen, hoe slechter de situatie voor de werknemers.
In de notendop

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, gedetacheerde werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie. Dit moet stoppen.

Het probleem is niet dat gedetacheerde werknemers bij ons komen werken. Het probleem is dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden. De uitbuiting is enorm: de wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan de overuren en de sociale bijdragen, de gedetacheerde werknemers moeten ongebreideld overuren kloppen en leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.

 • Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers
 • is oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wél volgen
 • kost duizenden jobs en bedreigt hele sectoren
 • betekent een pak minder opbrengsten voor de sociale zekerheid

Europa is niet het wilde westen. Er bestaat heel wat wetgeving ter zake. Maar die regels zijn vaag en daarom blijft sociale dumping in de grijze zone onbestraft. En de regels staan in functie van de vrije markt, van de concurrentie, van het winstbejag. Europa is dus medeplichtig aan deze wantoestanden. Toch ligt de oplossing in méér Europa.

Onze eisen:
 • de invoering van regels inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de volledige onderaannemingsketen;
 • de goedkeuring van een wet tegen sociale dumping. Zie ook ABVV || Sociale dumping: voor een strengere wet tegen uitbuiting;
 • de versterking van alle sociale inspectiediensten, want meer inspecteurs, betekent minder sociale dumping;
 • het betrekken van de vakbonden bij de sociale inspectieprocedures en het instellen van een mechanisme om de procedures op te volgen;
 • een volledige en doeltreffende samenwerking met de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) en een duidelijke procedure om zich tot de ELA te wenden,
 • Doeltreffende, ontradende en onmiddellijke sancties.
Onderaanneming
Hoofdelijke aansprakelijkheid van onderaannemingsketen.

Meer en meer Belgische werkgevers maken misbruik van onderaanneming, ze doen daarbij beroep op buitenlandse bedrijven die werknemers op onze werven tewerkstellen. Andere bedrijven richten zich meteen op postbusfirma’s (fictieve bedrijven) uit Oost-Europese landen, en stellen die werknemers te werk. In elke situatie brengen de contracten die de schakels van de onderaannemingsketen verbinden, geen aansprakelijkheid voor de hele keten met zich mee.

Wanneer een werknemer het slachtoffer is van misbruik, van het niet naleven van de regels inzake rusttijden, arbeidstijden of arbeidsvoorwaarden, heeft hij slechts één mogelijkheid: zijn werkgever aanklagen. Maar dat vormt een probleem wanneer de onderaannemer een postbusfirma is. Voor ABVV Bouw vinden we het absoluut noodzakelijk het aantal schakels te beperken en ALLE deelnemers aan onderaanneming hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Als één werkgever tekortschiet, moeten de andere schakels in de keten verantwoordelijk zijn.

Wij eisen een gemeenschappelijke aansprakelijkheid voor de gehele onderaannemingsketen. Het moet gedaan zijn met de beperkte aansprakelijkheid van het bouwbedrijf ten opzichte van de bouwarbeiders. Deze beperking verzwakt de syndicale daadkracht en draagt bij tot het isolement en de onzekerheid van de werknemers.

Sociale dumping gaat ons allen aan

In 2019 werden 3.047 controles uitgevoerd bij bedrijven en maar liefst 1/3de ervan was in overtreding. Dit heeft grote gevolgen voor onze sociale zekerheid. Er werd tot wel 63 miljoen euro teruggevorderd, waarbij het meeste sociale bijdragen zijn.

Ook voor jou heeft sociale dumping gevolgen:
 • de impact is eerst zichtbaar en voelbaar in de vorm van een ‘kleine’ kring op het water: voor de rechtstreeks getroffen werknemers;
 • deze eerste kring raakt een tweede, grotere cirkel: de werknemers van wie de oorspronkelijk arbeidsvoorwaarden achteruitgaan in naam van het ‘concurrentievermogen’;
 • tot slot worden de gevolgen voelbaar in ons hele solidariteitsstelsel en in de financiering van de sociale zekerheid.
Politici moeten handelen!

Sociale dumping vernietigt kwaliteitsjobs, leidt tot oneerlijke concurrentie voor eerlijke aannemers en verhoogd het risico op ernstige ongevallen op de werven aanzienlijk. Hoog tijd dat politici hun verantwoordelijkheid nemen en dit probleem serieus aanpakken.

 

De juiste prijs

De belangrijkste oorzaak van sociale dumping is vaak de prijs die opdrachtgevers en aannemers overeenkomen om bouwwerken uit te voeren.

Als de prijs in een commercieel contract te laag is, is het onmogelijk om het werk volgens de regels van het spel uit te voeren!

Daarom moet een commercieel contract tussen opdrachtgevers en aannemers correcte prijzen bevatten die het mogelijk maken om de sociale rechten van werknemers te respecteren. 

Als de prijzen te laag zijn, betekent dit dat het onmogelijk is om te voldoen aan: 

 • de regels van de Europese detacheringsrichtlijn;
 • de minimumlonen die betaald moeten worden. 

Daarom willen we de ondertekenaars van commerciële contracten bewust maken van hun verantwoordelijkheden, maar ook de aandacht van de rechtbanken vestigen op dit aspect (in geval van een inbreuk als gevolg van een te lage prijs), dat nog te weinig onderzocht wordt door magistraten die betrokken zijn bij de strijd tegen sociale fraude.

Door contracten met te lage prijzen op te stellen, maken bedrijven zich medeplichtig aan de inbreuken die daaruit voortvloeien.

 

Online spel

Maak zoveel mogelijk goals met onze prachtige bal. Je hebt 30 seconden.

 
Tools

Bouwkrant - Maart 2020

Tools

De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector - een stand van zaken