De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector - een stand van zaken

Dhr Frederic De Wispelaere, onderzoeksexpert HIVA KULeuven en nationaal coördinator van het project tegen zwartwerk.