Oproepingspremie

De oproepingspremie is minimaal gelijk aan één uur basisloon, maar in veel ondernemingen geldt een gunstiger regeling.