Klein verlet

Voor bepaalde familiegebeurtenissen of verplichtingen kan je, met behoud van loon, op het werk afwezig blijven. 

Dit zijn de meest voorkomende redenen van klein verlet. Daarnaast bestaan er nog een hele reeks andere omstandigheden met recht op klein verlet :

Reden van het klein verlet

Hoeveel dagen klein verlet

Getuige bij een huwelijk

de dag van het huwelijk
Overlijden van een gezinshoofd zo betrokkene bij deze inwoont of indien hij niet inwonend is, de formaliteiten bij de burgerlijke stand heeft vervuld  de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis, met een maximum van drie dagen
Stillegging van het bedrijf ten teken van rouw de duur van de stillegging met een minimum van een halve dag
Aanduiding door de werkgever om deel uit te maken van een personeelsafvaardiging bij een begrafenis de duur van de aanduiding
Overlijden van een broer of zuster van de betrokken werknemer, die bij hem inwoont een bijkomende dag afwezigheid van het werk, te nemen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Opmerking: Voor gebeurtenissen die zich voordoen in de familie van de partner, hebben werknemers die wettelijk samenwonen met hun partner dezelfde rechten op klein verlet als werknemers die gehuwd zijn.