Régime de chômage avec complément d'entreprise (Prépension)

Leeftijd en type van brugpensioen

Belangrijkste voorwaarden

58 jaar in 2017 (met nachtarbeid)
59 jaar in 2018

33 jaar loopbaan
20 jaar nachtarbeid
10 jaar sectoranciënniteit

58 jaar in 2017
59 jaar in 2018

40 jaar loopbaan
10 jaar sectoranciënniteit

62 jaar

40 jaar loopbaan
10 jaar sectoranciënniteit

Bedrag

Bruggepensioneerden ontvangen naast de RVA-uitkering maandelijks een aanvullende vergoeding van het Sociaal Fonds. Deze aanvullende vergoeding is afhankelijk van je loon en je werkloosheidsuitkering.

Raadpleeg je lokale afdeling voor meer details.