Toeslag in geval van ziekte of ongeval

Bij ziekte of ongeval betaalt de werkgever vanaf de 31ste kalenderdag een toeslag van € 0,74, en dat gedurende 25 werkdagen.

Voorwaarde: één jaar anciënniteit in de onderneming. (Niet van toepassing bij beroepsziekte of arbeidsongeval).