Hospitalisatieverzekering

Sinds 2004 zijn de arbeid(st)ers automatisch aangesloten bij de gratis sectorale hospitalisatieverzekering. Het Sociaal Fonds betaalt de jaarlijkse premie.

Gezinsleden kunnen eveneens aansluiten (premie ten eigen laste).

De tarieven voor de verderzetting na (brug)pensioen worden onderhandeld.